top of page

TURISTIKA - náučné chodníky a prechádzky

Na väčšinu turistických trás je východisko z tzv. rozcestníka, ktorý sa nachádza v Kremnici pri Medveďoch oproti Mestskému kultúrnemu stredisku.

Východiskový bod: Kremnica

Cieľový bod: Krahule

Prevýšenie: cca.350 m

Predpokladaný čas: 1:45

Náročnosť: nenáročná túra pre rodiny

Na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte

Ak chcete mať Kremnicu ako na dlani, prejdite sa na vyhliadkovú vežu nad mestom. Vybudovaním vyhliadkovej veže na Krahulskom štíte v roku 2013, oslávili Mestské lesy Kremnica dvadsiate výročie obnovenia vlastníckych práv k lesným majetkom. Veža má výšku 13,5 metra a vyhliadkovú terasu vo výške 9 metrov. Najpôsobivejší výhľad z veže je na juh – juhozápad. Okrem Kremnice uvidíte Žiarsku kotlinu, južnú časť Kremnických vrchov, Vtáčnik, Štiavnické vrchy, na sever uvidíte do Kunešova a do Turčianskej kotliny a smerom na východ hlavný hrebeň Kremnických vrchov. Navedenie na chodník sa nachádza na centrálnom smerovníku /pri medveďoch/. Cez Zámocké námestie chodník stúpa od záhradiek cez železničnú trať až ku kostolu na Krahuliach. Je značený zelenou miestnou značkou. Chodník je veľmi vhodný na rodinnú prechádzku. Približný čas na prechod z Krahúl do Kremnice je asi 1:15 hod. a z Kremnice na Krahule asi 1:45 hod. /prevýšenie cca 350 m/. Z chodníka sa dá odbočiť na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte /958 m.n.m/.

Východiskový bod: Kremnica

Cieľový bod: Kremnica - Kalvária

Prevýšenie: -

Predpokladaný čas: 1:00

Náročnosť: nenáročná túra pre rodiny

Na Kalváriu

Kremnická Kalvária sa nachádza na úpätí vrchu Šturc, na svahu priklonenom ku Kremnici, blízko centra a spolu s areálom mestského hradu je to ďalšia dominanta mesta. Objekty krížovej cesty – 14 kaplniek spolu s kostolom sv. Kríža zapadajú do krajinného obrazu historického mesta. Tento architektonicko-krajinársky komplex slúži ako oddychovo-rekreačná lokalita.Územie veľké 10 ha sa využíva aj na rôzne verejné podujatia, ako napr. každoročne organizovaný beh do vrchu Kalvária. Je tu množstvo dendrologických exemplárov vzácnych starých stromov – javora horského, javora mliečneho, jaseňa štíhleho, lipy veľkolistej, lipy malolistej. Kalvária, aj keď sa nachádza v tesnej blízkosti mesta, vytvára vhodné prostredie pre život množstva živočíšnych druhov. Pozoruhodný je výskyt vyšších stavovcov: okrem jeleňa lesného je to najmä srnec lesný, sviňa divá, líška dravá, kuna lesná i zajac poľný. Ich prítomnosť lokalitu zatraktívňuje všetkým návštevníkom, najmä však rodinám s deťmi. Staré solitérne stromy rozmiestnené po celej ploche sú veľmi vhodnými hniezdnymi stromami najmä pre dutinové druhy vtákov. Trieda vtákov je zastúpená druhmi z radu spevavcov, napr. drozd čvikotavý, penica čiernohlavá, sýkorka veľká, sojka škriekavá, brhlík lesný. Z dravcov sa tu vyskytuje jastrab veľký a sokol myšiar. Sovy sú zastúpené sovou lesnou a kuvikom plačlivým. Peknou prechádzkou chodníkom pomedzi stromy až na vrchol ku kostolu sa dostanete na vyhliadkovú vežu, odkiaľ sa vám za vydareného počasia otvoria krásne výhľady na Kremnický Štós, Skalku, Kremnické Bane, Jarabicu až po Sitno v Štiavnických vrchoch.

Východiskový a cieľový bod: rôzne

Predpokladaný čas: -

Náročnosť: rôzna

Po stopách baníckej činnosti

Pre sprístupnenie ojedinelej atrakcie boli vybudované náučné chodníky po stopách baníckej činnosti Kremnica – Kremnické Bane v dĺžke 18,25 km. Odporučené trasy vás v závislosti od záujmu a výdrže prevedú viac alebo menej náročným terénom bývalého banského revíru. V každom prípade spojíte aktívny relax s poznávaním, pretože sa ocitnete v lone prírody, kde sa vám za sprievodu vtáčieho spevu postupne odhalia svedkovia banskej minulosti v najrôznejších podobách. Jedná sa o tri hlavné a tri vedľajšie trasy, prehliadka začína v Kremnici. Najkratšia trasa vedie okolím mesta, najdlhšia vás zavedie až na Kremnické Bane.

Please reload

bottom of page