top of page

Prehliadky mesta Kremnica a okolie

Pozývame vás na zlatú prechádzku našim mesto Kremnica. Historické centrum mesta nie je rozlohou veľké a je možné ho prejsť z jedného konca na druhý za 1-2 hodiny a to vám ešte zostane čas vychutnať si jeho atmosféru na námestí, v štýlových kaviarňach, reštauráciách, či čajovni. S najpríťažlivejšími miestami v centre mesta sa môžete zoznámiť prostredníctvom prehliadkového okruhu za účasti kvalifikovaného sprievodcu. Prehliadky je možné absolvovať v rôznych jazykových mutáciách (slovensky, anglicky, nemecky, rusky, francúzsky, poľsky a i.).

 

Cena prehliadky sa pohybuje cca. 7,-EUR/ 60 minút skupina do 30 osôb a 10,-EUR/ 60 minút skupina nad 30 osôb.

V prípade záujmu kontakujte Informačné centrum Kremnica na 045 / 6742 856.

bottom of page