top of page

MÚZEÁ a EXPOZÍCIE

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Stolna Andrej

Múzeum dokumentuje históriu i súčasnosť ložiska zlata a prácu baníkov v rôznych obdobiach. Viac ako 60-minútová prechádzka podzemím priblíži návštevníkom ťažkú prácu baníkov od 16. Storočia až po nedávnu minulosť. Expozícia sa nachádza na banskej ceste, blízko areálu šachty Ludovika, v bývalej prieskumnej štôlni Andrej z roku 1982. Okolo areálu vedie trasa náučného chodníka „po stopách banskej činnosti“ a cyklotrasa smerujúca do obce kremnické bane.Štôlňa poskytuje turistom možnosť navštíviť malú časť kremnického podzemia, kde sa tvorila slávna banícka história. Prechádzka podzemím ponúka možnosť zažiť atmosféru starých banských diel. Návštevník sa tu počas prehliadky oboznamuje s prácou baníkov v čase razenia Andrej štôlne a postupne prechádza pracoviskami z rôznych období, až sa ocitne v 16. Storočí. Pohľad na ligotavé zlatinky v kremennej žilke a dojem „absolútnej tmy“ umocňuje tento nezvyčajný zážitok v kremnickom podzemí. Zdar boh!

 

Banská cesta 803/27,

areál šachty Ludovika

967 01  Kremnica

tel: 045/6743 144,

     0903 393 146

e-mail: info@banske-muzeum.sk

web: www.banskemuzeum.sk

Banské múzeum
v štôlni Andrej

 

 

Špecializovaná numizmaticko-historická expozícia, sprístupnená po rekonštrukcii v roku 2003, je jedinou svojho druhu na Slovensku. Nachádza sa na historickom námestí Kremnice. Návštevníkovi predstavuje históriu a vývoj platobných prostriedkov na Slovensku od najstarších čias až po súčasné mince a bankovky, ako aj komplexné dejiny medailérstva, často prostredníctvom unikátnych exponátov. Ako súčasť expozície je predstavená história samotného mesta Kremnica, slávneho kremnického baníctva, hutníctva a jedinečnej mincovne. Za realizáciu expozície získalo múzeum v roku 2003 prestížne ocenenie Múzeum roka.

 

Štefánikovo nám. 10/19

967 01 KREMNICA

tel:  (0) 45 /6780308

e-mail: muzeum@nbs.sk

web: www.muzeumkremnica.sk

Líce a rúb peňazí

Národná banka Slovenska

Múzeum mincí a medailí

Mestský hrad

Národná banka Slovenska

Múzeum mincí a medailí

Zámocké nám. 568/1

967 01 KREMNICA

tel: (0) 45 / 6743968

e-mail: muzeum@nbs.sk

web: www.muzeumkremnica.sk

Mestský hrad je prístupný zo Štefánikovho námestia. Svojim architektonickým riešením predstavuje ojedinelú pamiatku stredovekého osídlenia a fortifikácie. V strede areálu stojí dominantný gotický kostol sv. Kataríny – patrónky mesta.

V rokoch 1976 – 1996 prešiel hradný areál komplexnou obnovou. Počas nej bol v kostole sv. Kataríny inštalovaný moderný organ. Múzeum organizuje pravidelne organové koncerty a v lete spoluporiada známy festival Kremnický hradný organ. Ku kostolu bola v 15. storočí voľne pristavaná veža. Návštevníci sa k nej dostanú výstupom po 127 točitých kamenných schodoch. Prehliadka Mestského hradu trvá cca 2 hodiny.

Štefánikovo nám. 33/40

967 01 KREMNICA

tel: (0) 45 / 6743261

e-mail: muzeum@nbs.sk

web: www.muzeumkremnica.sk

Galéria

Národná banka Slovenska

Múzeum mincí a medailí

 

V galerijných priestoroch múzea v meštianskom dome na Štefánikovom námestí sa konajú príležitostné výstavy výtvarného umenia. Svoju tvorbu tu prezentujú nielen kremnickí výtvarníci, resp. výtvarní umelci viac či menej spätí s mestom Kremnica, ale aj autori z celého Slovenska a zahraničia. Zaujímavou je tiež tzv.zelená izba s dobovými nástennými maľbami zo 16. storočia.

Štefánikovo námestie 25/24

967 01 KREMNICA

tel: (0) 45 / 6743261

e-mail: muzeum@nbs.sk

web: www.muzeumkremnica.sk

Mincovňa

 

 Expozícia mincovne Kremnica ponúka nielen zaujímavé exponáty v novo zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy, ale tiež jedinečnú prehliadku starej raziarne mincí. Návštevníci majú možnosť okrem prehliadky starej raziarne a ukážky razby žetónov prezrieť si výrobky od medailí z rôznych kovov, cez obehové mince krajín viacerých kontinentov až po vzácne pamätné mince z drahých kovov. Súčasťou prehliadky sú aj krátke filmy o histórii mincovne. Každý návštevník dostane k vstupenke žetón s motívom expozície a mincovne; zároveň si môže vyskúšať razbu žetónu na historickom raziacom stroji – balancieri. 

bottom of page