top of page

Vážení turisti,  podnikatelia v cestovnom ruchu, občania Kremnice a okolitých obcí, dovoľte, aby sme Vám predstavili  občianske združenie KREMNICA REGION – združenie turizmu, ktoré oficiálne zahájilo svoju činnosť dňa 16.12.2011. Združenie vzniklo na podnet viacerých nadšencov a podnikateľov v cestovnom ruchu, medzi ktorými ste boli možno práve aj vy. Cieľom združenia je vytvárať lepšie podmienky na rozvoj cestovného ruchu v Kremnici a okolitých obciach, zlepšovať postavenie regiónu Kremnica v rámci Slovenska, ako aj zahraničia a vytvoriť tak rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu KREMNICA REGION.
K tomuto cieľu chceme dospieť v prvom rade spoluprácou všetkých subjektov – fyzických, právnických osôb, miest a obcí, občianskych združení, firiem ako aj občanov pôsobiacich v cestovnom ruchu. Sme apolitické združenie a sme otvorení každému záujemcovi a členovi, ktorý príjme naše stanovy a bude sa aktívne podieľať na činnosti a naplňovaní cieľov združenia.

 

Prihlášku nášho združenia vo forme PDF si možete stiahnuť tu:

Stanovy nášho združenie vo forme PDF si môžete stiahnuť tu:

bottom of page