KREMNICA – pamiatková rezervácia
Mesto Kremnica je spojené s rozvojom baníctva a minciarstva. Prívlastok „zlatá Kremnica“ pozná skoro každý. Bohatstvo podzemných priestorov a zachované kultúrne hodnoty v hnuteľných aj nehnuteľných pamiatkach vyvolávajú dodnes zaslúžený obdiv návštevníkov mesta.
 
Historické jadro mesta, tvoriace opevnené námestie a Mestský hrad , bolo v r. 1950 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu, ktorej hranice boli v r.1990 rozšírené aj o ďalšie časti.
V celej, takmer 700-ročnej histórii mesta Kremnica bol Mestský hrad jej klenotom. V roku 1970 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 1976 až podnes sa realizovala jeho komplexná obnova. Hrad má celkom 7 objektov, dominantou je gotický dvojloďový kostol sv. Kataríny, patrónky mesta. V jednotlivých objektoch sú umiestnené  historické expozície: Kremnické zvony a zvonolejári, Obrana mesta, Z archeologických výskumov mestského hradu, Barokové plastiky. Z vyhliadkovej veže je krásny výhľad na mesto a široké okolie. Vďaka vynikajúcemu organu sa Kostol sv. Kataríny stal koncertným miestom.
Mestské opevnenie  sa prvýkrát spomína v roku 1441. Malo hradobný múr s baštami, troma bránami a priekopou. Dodnes sa zachoval hradobný múr s Dolnou bránou a barbakanom a štyrmi baštami. Mestské opevnenie veľmi jasne ohraničuje bývalé vnútorné mesto a nadväzuje na opevnenie Mestského hradu. V budove Barbakanu je od r. 1994 umiestnené Informačné centrum.
 
Morový stĺp zasvätený sv. Trojici postavili koncom 18.storočia podľa návrhu Dionýza Stanettiho. Stĺp bol niekoľkokrát opravovaný a reštaurovaný.
 
Baroková fontána  z 18. storočia bola zrekonštruovaná v r. 1990-1992 pomocou Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.
 
Radnica , pôvodne gotický obytný dom z 15. storočia, slúžil po prestavbe v pol. 18. storočia ako radnica. Objekt odvtedy slúži ako sídlo samosprávy mesta.
 
Rímsko-katolícka fara, pôvodne meštiacky dom z konca 14.storočia bol v 18.storočí prestavaný na faru a tomuto účelu slúži dodnes.
 
Múzeum mincí a medailí, špecializované numizmatické múzeum, jediné na Slovensku. Zaraďuje sa medzi najstaršie múzeá u nás a jeho korene siahajú až do 18. storočia.
 
Mincovňa, komplex výrobných a administratívnych budov. Nevie sa, kedy bola založená, isté je, že už  r. 1329 sa v nej razili strieborné groše a v r. 1335 zlaté dukáty a strieborné denáre.
 
Kostol a kláštor sv. Františkánov, stavby zo 17. storočia postavené v barokovom slohu. Kostol je stále v prevádzke, kláštor je už niekoľko rokov nevyužitý.
 
Špitálsky kostol sv. Alžbety, gotický zo 14. storočia, bol postavený spolu so špitálom, prvýkrát sa spomína v r. 1393, jeho vežu postavili v r. 1712-1713.
 
Evanjelický kostol bol postavený za hradbami mesta v r. 1688 

 

Pamiatky Kremnice